Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ALTERNATIVA, Hrasnica

Završena montaža proizvodnog objekta u Hrasnici površine cca 9200 m2.