Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

„ALEBRA“ d.o.o. Loznica – Srbija

U toku je montaža AB konstrukcije na objektu „Alebra d.o.o. Loznica – Srbija, površine cca 5.000 m2.