Vijesti

18. Juna 2020.

U toku je montaža dva proizvodna objekta u poslovnoj zoni Gračanica

U toku je montaža dva proizvodna objekta u poslovnoj zoni Gračanica. Proizvodni objekat 1: Mirna d.o.o. Gračanica Proizvodni objekat 2: Plastex, Gračanica
4. Juna 2020.

U toku je dogradnja prodajnog objekta Bingo, Tuzla

Investitor : Bingo d.o.o. Lokacija: Tuzla, BiH
18. Maja 2020.

Završena je dogradnja pilane u Gračanici, Bosna i Hercegovina

Završena je dogradnja pilane u Gračanici za kompaniju Radial, površine objekta iznosi 474 m2.  
6. Maja 2020.

Izrada i transport AB mostovskih nosača za most u Rudanci, Doboj

U toku je izrada i  transport mostovskih nosača za most u Rudanci. Lokacija : Doboj Naručilac : Integral Inženjering    
28. Aprila 2020.
Roading doo - Gračanica- Montaža AB konstrukcije

Završena je montaža servisnog objekta u Gračanici, Bosna i Hercegovina

Investitor : Roading d.o.o. Lokacija: Gračanica, Bosna i Hercegovina Površina : 1.452 m2
21. Aprila 2020.

Završena je montaža AB montažne konstrukcije sportske sale u Bijeljini

Naručitelj: Grad Bijeljina Mjesto gradnje: Bijeljina Objekat : Fiskulturna sala Vrsta radova : AB Montažna konstrukcija
6. Aprila 2020.

U toku je montaža PPS ploča na stambenom objektu u Gračanici

U toku je montaža PPS spratni ploča na stambenom objektu u Gračanici, Bosna i Hercegovina
20. Marta 2020.

U toku je montaža AB montažne konstrukcije na poslovno-skladišnom objektu u Mostaru

Investitor: Elektro Jurić d.o.o. Lokacija: Mostar, Bosna i Hercegovina
28. Februara 2020.

U toku je montaža AB montažne konstrukcije na skladišnom objektu u Pleternici, Hrvatska

Lokacija : Pleternica Investitor : ORCHEM PLUS d.o.o. 
24. Januara 2020.

U toku su radovi na montaži sportske dvorane u Gacku