Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža proizvodnog objekta kompanije Agrokombinat

Investitor: Agrokombinat

Lokacija: Banja Luka

Vrsta radova: AB montažne konstrukcije