Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Oglas za posao – IT Administrator

“Širbegović Inženjering ” d.o.o. Gračanica  na osnovu ukazane potrebe raspisuje  : O G L A S za prijem u radni odnos u sjedištu firme u Gračanici

  1. IT Administrator (m/ž)………………………………………………………………………1 izvršilac

Za poslove:

✅ Održavanje instalacija, računara i ostale opreme (prijenosna računala, printeri, skeneri…)

✅ Održavanje računarske mreže i servera

✅ Održavanje i arhiviranje baze podataka

✅ Tehnička podrška zaposlenicima

✅ Instalacija i konfiguriranje Windows radnih stranica

✅ Instalacija pratećeg software-a (Office, Antivirus…)

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove :

✅ Minimalno SSS ili VSS

✅ Sposobnost logičko-analitičkog razmišljanja, smisao za rješavanje tehničkih problema

✅ Komunikacijske sposobnosti

✅ Odlično poznavanje MS operativnih sistema

✅ Odlično poznavanje računarskih mrežnih i komunikacijskih sistema (LAN/WAN)

✅ Odlično poznavanje i iskustvo u radu na poslovima sistem administracije (serveri, podaci,

mrežna oprema)

✅ Organizacijske sposobnosti

✅ Prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

✅ Poznavanje engleskog jezika

 

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.

 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

 

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel : 035/700-968.

 

Napomena: Samo kandidati koji ispunjavaju uslove i uđu u uži krug biće pozvani na razgovor

Prijave slati na adresu :

“Širbegović Inženjering” doo Gračanica , ul.Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, BiH.

Kontakt telefon: 035/700-968 ili putem E-maila : [email protected].