Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Stridon, Sesvete

Lokacija: Sesvete, Hrvatska

Površina: 2.352 m2

Godina: 2018