Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

𝐎𝐆𝐋𝐀𝐒 𝐳𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐚𝐨 – Širbegović Inženjering – Bravar/zavarivač – 𝟏𝟓 𝐢𝐳𝐯𝐫𝐬̌𝐢𝐥𝐚𝐜𝐚

𝐎𝐆𝐋𝐀𝐒 𝐳𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐚𝐨 – Širbegović Inženjering – Bravar/zavarivač – 𝟏𝟓 𝐢𝐳𝐯𝐫𝐬̌𝐢𝐥𝐚𝐜𝐚
– Kratak opis radnog mjesta – monter kalupa
 Odgovoran za kompletnu i kvalitetnu pripremu kalupa za betoniranje, u skladu sa projektnom dokumentacijom za dati objekat.
Priprema kalup po dimenzijama datim u projektnoj dokumentaciji
Čisti prostor oko kalupa i priprema ga za rad.
– Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
KV bravar ili zavarivač
 Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
Prijave slati na adresu:
“Širbegović Inženjering” d.o.o. Gračanica , ul. Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, BiH.
 Kontakt telefon: 035/700-968 ili putem e-maila : [email protected]